Publicerad i VLT 2022-03-20

https://www.vlt.se/2022-03-20/varfor-stoppas-inte-finansieringen-till-studieforbund-med-islamistkopplingar

I kommunfullmäktige den 10 mars i Västerås Stad avhandlades en interpellationsdebatt angående utbetalningar till studieförbundet Ibn Rushd.

Bakgrunden är en motion till Västerås kommunfullmäktige från slutet av 2019 där det föreslogs att Västerås stad ska avveckla stödet till studieförbundet. Motionen har ännu inte behandlats politiskt.

Ibn Rushds kopplingar till islamism och Muslimska brödraskapet har visat sig omfattande såväl organisatoriskt som på individnivå. Exempelvis har predikanter som förespråkar dödsstraff för den som lämnar islam, samt predikanter som förespråkat antisemitism, bjudits in. De organisatoriska kopplingarna har bland andra forskarna Magnus Ranstorp och Sameh Egyptson, samt författaren Johan Westerholm redogjort för.

Kritik har även riktats mot ett utbrett fusk inom flertalet studieförbund där hundratals miljoner betalats ut på felaktigt inrapporterade underlag.

Kulturnämnden i Västerås stad betalade under 2021 ut 105 497 kronor i stöd till Ibn Rushd, när samtidigt flertalet kommuner istället valt att stoppa sina utbetalningar.

På frågan “Avser du att stoppa utbetalningarna till Ibn Rushd?” hänvisade kulturnämndens ordförande Markus Lindgren (MP) till en rapport från Folkbildningsrådet där det påstås att det inte finns några formella kopplingar mellan organisationerna samt att “många andra kommuner valt att fortsätta med stödet baserat på detta”.

På grund av detta ansåg Lindgren vidare att det var bäst att “inte ta några egna initiativ till att avveckla stödet till just detta förbund” och att gå på Folkbildningsrådets egna utvärdering.

Folkbildningsrådet är en förening som studieförbunden själva kontrollerar och som har ett myndighetsuppdrag att årligen fördela ut 4 miljarder till de föreningar de anser vara berättigade. Till och med Folkbildningsrådets egen rapport “När tilliten prövas” anser att statens syften med folkbildningen endast delvis uppfylls.

I rapporten redovisas exempel på könsdiskriminering, antisemitism och homofobi (s. 113 ff.) inom Ibn Rushds verksamhet.

Tar Västerås stads kommunfullmäktige ansvar för detta? Det går inte att se ett fortsatt stöd till ett kritiserat förbund (eller något förbund alls för den delen) som något slags “passivt val” – snarare tvärtom. Att som kommunpolitiker försöka avhända sig ansvaret och inte våga ställa egna krav på de förbund som får stöd genom skattemedel, utan enbart förlita sig på att de förbund Folkbildningsrådet själva godkänt ska få fortsatt kommunalt stöd, är ett beteende som varken sätter vårt samhälles värderingar eller kommuninvånarnas ekonomi i första ledet.

Medborgerlig Samling vill generellt sett avveckla offentliga bidrag till föreningar och samfund, det offentliga ska istället fokusera på sin kärnverksamhet. Medborgare kan själva bestämma vilka verksamheter som de vill gynna ekonomiskt om avdragsrätt införs till den som ger privata bidrag till den ideella sektorn.

Peter Eriksson, distriktsledamot Västmanland

Debattartikel – Varför stoppas inte finansieringen till studieförbund med islamistkopplingar?