Debattartikel – Fri och frivillig – eller statligt styrd? Tankar om folkbildning och fusk med skattepengar

Publicerad på Bulletin 2022-10-03 https://bulletin.nu/debatt-avskaffa-statliga-bidrag-till-studieforbundens-hobbyverksamhet Under senare tid har flera fall av missbruk uppdagats gällande statliga bidrag till föreningslivet. “Mer kontroll” sägs ofta vara lösningen. Vi i Medborgerlig Samling menar dock att det enda sättet att komma åt problemet är

Debattartikel – Varför stoppas inte finansieringen till studieförbund med islamistkopplingar?

Publicerad i VLT 2022-03-20 https://www.vlt.se/2022-03-20/varfor-stoppas-inte-finansieringen-till-studieforbund-med-islamistkopplingar I kommunfullmäktige den 10 mars i Västerås Stad avhandlades en interpellationsdebatt angående utbetalningar till studieförbundet Ibn Rushd. Bakgrunden är en motion till Västerås kommunfullmäktige från slutet av 2019 där det föreslogs att Västerås stad ska avveckla

Debattartikel – Västerås Stads undermåligt uppföljda upphandlingar

Publicerad i VLT 2022-01-16 https://www.vlt.se/2022-01-16/vasteras-stads-undermaligt-uppfoljda-upphandlingar Under 2020-21 skrev VLT om de 10-tals miljoner som Västerås Stad felaktigt betalat ut till företaget H2M, för “tillkommande tjänster” inom fastighetsservice som redan ingick i kommunens fastprisavtal. Nu skriver samma tidning att Västerås Stad köpt

Debattartikel – Nej till föreslagen plats för ny förskola på Hamre IP

Publicerad i VLT 2022-01-08 https://www.vlt.se/2022-01-08/nej-till-foreslagen-plats-for-ny-forskola-pa-hamre-ip Byggnadsnämnden i Västerås kommun har planer på att bygga en ny förskola vid Hamre IP:s grusparkering (längs med Hamregatan). Byggnadsnämnden ställer sig positiva till planerna tack vare en stor efterfrågan av förskolor i området. Förslaget har