Vi har regelbundet pubkvällar på Bishops Arms i Västerås (ca 1 ggr/månad) – nästa tillfälle blir den 25e oktober 2022 kl.18:30. Där kan du träffa andra medlemmar/partiintresserade för diskussioner under avslappnade former. Dryck och mat går att beställa på plats för de som så önskar.

Lokala evenemang (pubar, fikaträffar, flygbladsutdelningar och dylikt) publiceras även i distriktets Facebookgrupp samt i evenemangskalendern på medborgerligsamling.se.