Publicerad i VLT 2022-01-16

https://www.vlt.se/2022-01-16/vasteras-stads-undermaligt-uppfoljda-upphandlingar

Under 2020-21 skrev VLT om de 10-tals miljoner som Västerås Stad felaktigt betalat ut till företaget H2M, för “tillkommande tjänster” inom fastighetsservice som redan ingick i kommunens fastprisavtal.

Nu skriver samma tidning att Västerås Stad köpt in skolläkare, utan att följa lagen om offentlig upphandling (LOU) genom annonserad upphandling, detta till ett orimligt högt timpris under flera års tid. De tillfrågade verksamhetscheferna samt controllrarna erkänner att tjänsterna bör ha upphandlats men ingen upphandlingsansvarig kan tydligt pekas ut till tidningen.

Frågan är varför liknande fall kan upprepas i flera års tid, var finns ansvarsutkrävningen?

Medborgerlig Samling vill på riksnivå återinföra tjänstemannaansvaret och avser att kraftsamla kring skatteslöseriet i de kommuner där mandat fås.

I Västerås Stads fall kan till exempel utomstående revisorer i högre grad användas för att granska upphandlingar, och uppföljandet av dessa – med tanke på de senare årens uppkomna fall så skulle timkostnaden högst troligt uppvägas mot resulterande nettokostnad för skattebetalarna. För det är där fokus i all kommunal verksamhet bör ligga; att skattebetalarnas pengar ska förbrukas på bästa möjliga sätt.

Peter Eriksson, distriktsledamot Västmanland

Carl Wikgren, medlem

Debattartikel – Västerås Stads undermåligt uppföljda upphandlingar