Publicerad i VLT 2022-01-08

https://www.vlt.se/2022-01-08/nej-till-foreslagen-plats-for-ny-forskola-pa-hamre-ip

Byggnadsnämnden i Västerås kommun har planer på att bygga en ny förskola vid Hamre IP:s grusparkering (längs med Hamregatan). Byggnadsnämnden ställer sig positiva till planerna tack vare en stor efterfrågan av förskolor i området.

Förslaget har mött kritik från boende i området i form av en namninsamling. Namninsamlingen, som i skrivande stund fått hundratalet underskrifter, påtalar att konsekvenserna av detta bygge skulle medföra:

– Risk för ökat antal olyckor med barn nära en trafikerad väg.

– Risk för ökad trafik, buller, luftföroreningar etcetera.

– Risk för ökad parkering på gator och gräsytor.

– Försämringar för den ungdomsverksamhet som finns i området.

– Byggnader placeras i befintligt rekreationsområde som då blir mindre.

Därför kräver de som skrivit under namninsamlingen att en ny plats ska hittas för byggandet av förskolan.

Medborgerlig Samling Västmanland stödjer denna konsekvensanalys och säger därför nej till planerna att bygga en förskola på den föreslagna platsen. Istället bör en mer lämpligare plats finnas som inte påverkar idrottsutövningar och grönområden på Hamre IP och som dessutom inte framkallar trafikkaos på Hamregatan vid evenemang på Hamre IP.

Carl Wikgren, medlem

Peter Eriksson, distriktsledamot Västmanland

Debattartikel – Nej till föreslagen plats för ny förskola på Hamre IP